دامنه های زیر برای فروش می باشد:
chatroid.ir
tele-audiovision.ir
tele-satellite.ir
برای خرید با ایمیل زیر تماس بگیرید:
mm.golparvar@gmail.com